[Infographic] Giải đáp những thắc mắc mới về Covid-19

Thứ Năm, 19/03/2020, 18:22:21

NDĐT - Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tiếp tục giải đáp các thắc mắc về phòng chống Covid-19.

[Infographic] Giải đáp những thắc mắc mới về Covid-19

_

THEO BỘ Y TẾ