Đà Nẵng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thứ Bảy, 09/02/2019, 02:48:52

Năm 2018, ngành y tế TP Đà Nẵng đã xây dựng gần 4.300 phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật; có hơn 300 kỹ thuật tiên tiến, hiện đại mới được triển khai tại ba bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Ung bướu.

Đà Nẵng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng khám, tư vấn miễn phí cho người dân. Ảnh: THU THẢO

Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác dự phòng và kiểm soát bệnh tật, Đà Nẵng đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở hợp nhất năm đơn vị trực thuộc lĩnh vực y tế dự phòng (Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế). Trong năm qua, có hơn 50% số công dân của thành phố được khởi tạo hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên phần mềm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,9%.

Năm 2019, ngành y tế thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở các tuyến điều trị; chú trọng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hiện đại. Sở Y tế thành phố chỉ đạo tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai sót chuyên môn do cán bộ y tế thiếu tinh thần trách nhiệm…

* Các đơn vị thuộc tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện 26 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, 147 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh. Nhiều đề tài, dự án bước đầu cho hiệu quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đã nhân giống, tuyển chọn được các giống cây chủ lực như tạo hai giống lúa Lam Sơn 8, Hương Thanh 8; dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm nấm đông trùng hạ thảo”; đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, xây dựng mô hình trồng sâm cau dưới tán rừng tại Vườn quốc gia Bến En...

Hiện nay, nhiều nhiệm vụ khoa học được chuyển giao cho các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân như mô hình sản xuất lúa gạo an toàn, mô hình sản xuất dược liệu nghệ vàng. Những mô hình này đang được nhân rộng tại các huyện miền núi, giúp người dân có thêm thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung khắc phục bất cập, tạo chuyển biến mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, triển khai tiến bộ kỹ thuật trên mọi lĩnh vực; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, nguồn nhân lực khoa học - công nghệ. Cùng với đó là sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn ngân sách khoa học - công nghệ, khuyến khích đầu tư của xã hội cho phát triển khoa học - công nghệ... Các địa phương kiện toàn hội đồng khoa học cấp huyện, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

PV và TTXVN