Chuyển giao công nghệ sản xuất các loại thuốc phát minh tại Việt Nam

Thứ Sáu, 11/01/2019, 13:19:07

NDĐT - Pfizer Việt Nam và Medochemie, ngày 10-1, ký kết thỏa thuận trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất các loại thuốc phát minh của Pfizer tại Việt Nam. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Medochemie, với nhà máy sản xuất tại tỉnh Bình Dương sẽ tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế để sản xuất các sản phẩm Pfizer thuộc các lĩnh vực điều trị như nhóm thuốc kháng sinh, tim mạch...

Chuyển giao công nghệ sản xuất các loại thuốc phát minh tại Việt Nam

Pfizer sẽ cung cấp các nguồn hỗ trợ thực địa, bao gồm các chuyên gia về chất lượng và chuyển giao kỹ thuật nhằm tạo điều kiện chuyển giao công nghệ các loại thuốc thiết yếu, và thuốc cấp cứu một cách hiệu quả.

Với việc chuyển giao công nghệ này sẽ giúp cải thiện năng suất và năng lực của ngành sản xuất dược phẩm trong nước trong việc sản xuất các loại thuốc phức tạp, thuốc mới phát minh. Đồng thời, tạo điều kiện giúp người bệnh tiếp cận quá trình chăm sóc và điều trị bệnh chất lượng hơn.

Chiến lược ngành dược phẩm đến năm 2030 cũng đã xác định thúc đẩy sự phát triển của ngành dược phẩm trong nước thông qua quan hệ hợp tác đổi mới và chuyển giao công nghệ các loại thuốc chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đánh giá, với hơn 95 triệu dân, Việt Nam là một thị trường mới nổi đang phát triển nhanh chóng ở châu Á. Tăng trưởng kinh tế ổn định và sự phát triển của các gia đình có thu nhập trung lưu đã làm tăng nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đặc biệt là dược phẩm.

MINH HOÀNG