[Infographic] Bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19

Thứ Hai, 09/03/2020, 15:00:22

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam vừa phối hợp xây dựng infographic để cung cấp thông tin cho người dân cách tự bảo vệ bản thân không bị nhiễm Sars-CoV-2 và cách vượt qua sự căng thẳng trong dịch Covid-19.

[Infographic] Bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19

PV