Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

LTS - Trong niềm vui đón Xuân mới Canh Tý - 2020, Báo Nhân Dân vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho cuộc phỏng vấn đầu năm. Với tất cả tâm huyết và tình cảm sâu sắc nhất, đồng chí gửi tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm mới, ra sức phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của năm cuối nhiệm kỳ khóa XII; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bác Hồ xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng, gắn bó Đảng với nhân dân, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, chiến đấu chống quân xâm lược, xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình, hợp tác quốc tế là vấn đề hàng đầu, quan trọng, thường trực, xuyên suốt cuộc đời của Bác Hồ từ ngày Người tham gia hoạt động chính trị cho đến lúc thanh thản ra đi “gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”.

Xã luận

Tự hào về Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng

Không khí xuân rạo rực đất trời, hoa lá náo nức lòng người. Thêm tuổi, thêm vui, thêm quyết tâm và khát vọng nhưng cũng thêm những trăn trở, suy tư...