Đổi mới đi lên từ thực tiễn sống động

Thứ Tư, 30-01-2019, 14:15
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, tặng quà cho hơn 400 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Những vấn đề cuộc sống như luồng gió mát tràn vào hội trường Diên Hồng, được phản ánh kịp thời, sinh động trong các phiên họp, kỳ họp Quốc hội. Trên đà đổi mới, qua những kết quả cụ thể, thiết thực, Quốc hội tiếp tục nỗ lực không ngừng, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng và yêu cầu ngày càng cao của cử tri, đồng bào, đồng chí.

Bước chuyển mạnh mẽ

Qua sáu kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đến nay, chúng tôi được trực tiếp chứng kiến bước tiến mới, không khí sinh hoạt dân chủ thật sự, công khai trong các hoạt động kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ kết quả các kỳ họp cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, giám sát.

Tiếp nối kinh nghiệm và những bài học quý báu từ các khóa trước, Quốc hội trong nhiệm kỳ này, tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và trách nhiệm cao được phát huy hơn nữa. Điều đó làm nên sức mạnh để Quốc hội phát triển đi lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, có thể thấy rõ từ việc bố trí và điều hành chương trình làm việc linh hoạt, trong cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp, kỳ họp được đông đảo cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Có thể khẳng định rằng, hàng loạt vấn đề đưa ra Quốc hội tựu trung là những vấn đề quốc kế dân sinh, xuất phát từ nhu cầu bức thiết, sát sườn của đời sống. Thực hiện công việc của mình, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội đều thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân trong hoạt động của mình. Từ gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân, qua đó Quốc hội lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời có những quyết sách lớn bắt nhịp đời sống thực tiễn.

Cử tri và nhân dân năm qua chứng kiến hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch trong cách thức tổ chức thực hiện, tăng thêm thời lượng phát thanh, truyền hình trực tiếp nhiều chủ đề, nội dung “nóng”. Quốc hội trở nên gần gũi, thiết thân với dân chúng, hoạt động Quốc hội không hề bị khuôn biệt như “việc riêng” của Quốc hội. Nói cách khác, không còn “góc tối”, “góc khuất” trong hoạt động của Nhà nước, trong công tác của Quốc hội. Gần đây, thưa dần những lời nhận xét đâu đó ví công tác lập pháp của Quốc hội “pháp luật trên trời, đời dưới đất”!...

Từ hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao, Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Từ những thành tựu lập pháp thời gian qua, chúng tôi cảm nhận được tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đã và đang được đề cao, trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội. Để đưa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 vào thực tiễn cuộc sống, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội qua công việc được phân công, đã chung tay tích cực triển khai thi hành Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp. Không ngừng đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong các đạo luật. Về phần mình, Chính phủ cũng rất chủ động trong việc ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Nhìn lại lịch sử dân tộc và nghiên cứu những giá trị cốt lõi của các bản Hiến pháp nước nhà, chúng ta còn nhớ năm 1919, trong bản yêu sách gửi đến Hội nghị Hòa bình Véc-xây, yêu sách thứ bảy được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra là pháp quyền. Yêu sách đó được Bác thể hiện thành lời ca: “Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” (Việt Nam yêu cầu ca, báo Nhân Dân ngày 30-1-1977). Tư tưởng pháp quyền nói trên của Người là một di sản vô giá, thấm đẫm tính thời sự, soi rọi đến hôm nay! Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta, bức tranh về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta đã khắc họa thêm nhiều nét mới, sống động và tươi sáng. Nhiều cử tri là cán bộ lão thành nhận xét rằng, sự sống động mới mẻ thấy được trong hoạt động của Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Những đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp và giám sát tối cao là rất đáng ghi nhận và trân trọng. Quốc hội trong nhiều khóa gần đây tích cực thực hiện chức năng lập pháp để cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp thành các quy định của luật trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng hành cùng Chính phủ

Điểm ấn tượng đối với cử tri và nhân dân thể hiện qua các phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Các đại biểu Quốc hội thể hiện bản lĩnh, chủ kiến rõ ràng, thẳng thắn và quyết liệt nhưng phát biểu trên tinh thần trách nhiệm cao, đầy tính xây dựng.

Cử tri nhiều lần chứng kiến không khí tranh luận rất dân chủ giữa các đại biểu, có khi lên mức quyết liệt, sôi động, tuy vậy rất đáng mừng là không hề xảy ra sự căng thẳng “đao to búa lớn”! Mặc dù ý kiến tranh luận có thể còn khác nhau, trên hết, mỗi đại biểu Quốc hội đều bám sát thực tiễn, từ sự vận động của cuộc sống. Tất cả đều vì lợi ích đất nước, vì lợi ích của nhân dân. Chúng tôi cảm nhận sinh hoạt nghị trường qua từng phiên họp, kỳ họp trở nên hấp dẫn, thu hút người dân, cử tri quan tâm bàn luận, dõi theo sát sao. Phải chăng, đó chính nhờ “tiếng” dân từ thực tiễn đời sống cơ sở vang vọng vào các phòng họp Diên Hồng, Tân Trào trong các chương trình nghị sự của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội! Nhiều năm qua, cử tri, người dân có quyền đánh giá, góp ý về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bên cạnh đó giám sát, nhận xét đại biểu Quốc hội, đánh giá Chính phủ, từng thành viên Chính phủ. Đáng mừng là nhiều đại biểu Quốc hội để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng cử tri, được người dân từ các miền quê tin yêu, đồng tình, ủng hộ.

Điều dễ nhận thấy nữa là Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ, qua việc nhìn nhận các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vai trò chủ trì kỳ họp, chỉ đạo, điều hòa đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tối đa, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình Quốc hội. Chúng tôi thấy rằng, từ các vấn đề trên nhiều lĩnh vực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có chính kiến rõ ràng, thể hiện sự thống nhất với Chính phủ trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ những bất cập, “điểm nghẽn”, “vạch chồng lấn”, “khoảng trống pháp lý” trong những đề án, dự án, từ đó cùng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đề ra những quyết sách hợp lòng dân. Qua đây, đông đảo cử tri ghi nhận và đánh giá cao vai trò các vị chủ tọa qua cách điều hành khoa học, khéo léo, linh hoạt và sáng tạo. Qua việc điều hành giúp tạo nên môi trường dân chủ nghị trường lành mạnh, tiến bộ, khích lệ đại biểu Quốc hội phát huy trí tuệ, năng lực cá nhân, đi đến cùng bản chất vấn đề. Mặt khác, người chủ tọa, điều hành chủ động dẫn dắt các đại biểu tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Tết đến, Xuân về! Hàng cây hoa ban xanh tươi ngay sảnh Nhà Quốc hội năm nay lần đầu tiên kết nụ, bung hoa khoe sắc trong khuôn viên Ba Đình lịch sử. 40 cây hoa ban được ươm trồng từ vùng đất Tây Trang, nơi có loài ban đẹp nhất. Đây là món quà quý của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả tấm lòng kính yêu. Cũng là tình cảm, sự trân trọng và kỳ vọng gửi trao của đồng bào, cử tri đến Quốc hội, đại biểu Quốc hội về những ấn tượng tốt đẹp trước thềm năm mới!

VĂN NGHIỆP CHÚC