Bộ Tư pháp triển khai giải pháp làm việc trực tuyến

Thứ Sáu, 03/04/2020, 14:44:42

NDĐT - Ngày 3-4, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) cho biết, đã triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhằm thực hiện phương án bố trí cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại nhà theo tinh thần Chỉ thị số 16/TTg-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tư pháp triển khai giải pháp làm việc trực tuyến

Ảnh minh họa.

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin chủ động chuẩn bị các phương án và giải pháp về hạ tầng, kỹ thuật. Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản (tại địa chỉ qlvb.moj.gov.vn). Cục Công nghệ thông tin đăng tải đầy đủ tài liệu hướng dẫn, khai thác và sử dụng phần mềm bằng hai hình thức Video và bản "Doc." trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đối với các hoạt động hội nghị của Bộ Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin sẵn sàng Hệ thống Hội nghị truyền hình VMeet giúp lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời lưu ý, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc sẽ trao đổi thông tin thông qua thư điện tử công vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Ngoài các hình thức thực hiện nhiệm vụ nêu ở trên, nội bộ các đơn vị chủ động họp trực tuyến thông qua các dịch vụ sẵn có hiện nay như: Zoom, Skype...

Bên cạnh đó công tác bảo đảm hạ tầng, kỹ thuật cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc, cơ quan chuyên môn Bộ Tư pháp thực hiện bố trí một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ ứng trực tại cơ quan bảo đảm vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ, các cơ sở dữ liệu điện tử và các phần mềm như cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Thư điện tử công vụ,v.v.

VĂN CHÚC