Thí điểm quản lý lao động, lương, thưởng tại ba tập đoàn, tổng công ty

Thứ Tư, 19/02/2020, 03:49:46

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Việc thí điểm này được thực hiện tại Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) và Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Theo đó, tiền lương của người lao động và ban điều hành được khoán theo đơn giá tiền lương bình quân của giai đoạn 2018 - 2019. Khi xác định đơn giá khoán, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019, và mức tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán, và mức tiền thưởng căn cứ theo lợi nhuận và xếp loại công ty. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-4.

PV