Có hai doanh nghiệp nước ngoài sử dụng 21 lô đất ven biển Đà Nẵng

Thứ Bảy, 21/09/2019, 02:16:24
Liên quan vấn đề người nước ngoài sở hữu đất đai tại TP Đà Nẵng, chiều tối 20-9, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí nêu rõ, đến thời điểm hiện nay, Sở không thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài đối với nhà ở, đất ở riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.

Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu được sở hữu nhà ở thông qua hình thức: mua, thuê mua, nhận tặng, cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Sở chỉ xem xét, trình các cấp có thẩm quyền giải quyết khi và chỉ khi đủ điều kiện theo quy định tại Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014.

Qua rà soát có hai doanh nghiệp (DN) có yếu tố nước ngoài (các cá nhân là người nước ngoài tham gia góp vốn theo hình thức sở hữu cổ phiếu, cổ phần trong DN theo quy định của pháp luật Việt Nam về DN) được cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân trong nước tại 21 GCN, cụ thể: Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt, thành lập theo Giấy phép số 2581/GP ngày 21-6-2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong đó bên Việt Nam là Công ty cổ phần Hoàng Đạt góp vốn 10%, bên nước ngoài là Công ty TNHH Silver Shores, có trụ sở tại Mỹ, do ông Sui Gui Nan, quốc tịch Trung Quốc đại diện, góp 90%) được UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê 20 ha đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn cho thuê đất 50 năm (đến ngày 21-6-2056); Công ty TNHH Thương mại, Du lịch và Dịch vụ V.N.HOLIDAY, theo GCN đăng ký DN mã số 0401526745 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28-7-2014, là DN Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài với giá trị phần vốn góp 48% (do cá nhân là Lijinan, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Trung Quốc), nhận chuyển nhượng từ cá nhân, DN Việt Nam với 20 lô đất đã được cấp GCN tại vệt khai thác quỹ đất 25 m dọc tường rào Sân bay Nước Mặn vào thời điểm từ năm 2013 đến năm 2015. Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2005, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn điều lệ của DN trở lên. Đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại, Du lịch và Dịch vụ V.N.HOLIDAY, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được thực hiện trước ngày 1-7-2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực) cho nên cơ quan công chứng, cơ quan đăng ký đất đai áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước, trong đó có quyền được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013.

PV