Tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp

Thứ Bảy, 21/09/2019, 01:39:09
Ngày 20-9, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Tạp chí Cộng sản phối hợp UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội thảo khoa học về thực tiễn tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới. Dự hội thảo có PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư và các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ…

Tại hội thảo, đã có 12 ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận những nhóm nội dung chủ yếu liên quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; cơ chế hỗ trợ về chính sách, vốn, đầu tư cho việc tích tụ, tập trung ruộng đất cũng như đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hiện nay; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trong thời gian qua... Ban tổ chức cho biết sẽ chắt lọc những ý kiến, kết quả có giá trị, phù hợp để đề xuất với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng, Tiểu ban các vấn đề kinh tế xã hội của Quốc hội, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, bổ sung trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Thẩm định phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Chiều 20-9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Theo đó, việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới. Bộ đang tập trung công tác thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Đến ngày 17-9-2019, Bộ nhận được phương án tổng thể của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và đã tổ chức thẩm định 12 tỉnh, trình Chính phủ đề án của hai tỉnh.

Tại buổi họp báo, Bộ Nội vụ thông tin việc xem xét trách nhiệm nêu gương của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng và các cán bộ liên quan trong việc tổ chức đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào. Theo đó, quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng là kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Hồ Thị Cẩm Đào và các tổ chức, cá nhân liên quan; UBND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 1860/UBND-TH (ngày 3-9-2019) báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí. Căn cứ thẩm quyền quản lý cán bộ, Bộ Nội vụ đang phối hợp Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ban của Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

PV