Hỗ trợ khởi nghiệp tại các cơ sở dạy nghề

Thứ Hai, 22/07/2019, 12:44:18

NDĐT - Sáng 22-7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV).

Hỗ trợ khởi nghiệp tại các cơ sở dạy nghề

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Đề án 1665); thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp HSSV tự tin, chủ động, sáng tạo trong khởi nghiệp; nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện HSSV; tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV với các nhà đầu tư...

Việc triển khai Đề án nêu trên gồm năm nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông; Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của HSSV; Hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Theo đó, trong năm nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tập trung nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng không gian khởi nghiệp tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp bằng nguồn vận động xã hội hóa; tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Tại buổi lễ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan đã cam kết phối hợp đào tạo nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho HSSV; phối hợp trao học bổng tặng HSSV có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và tiếp nhận HSSV có đủ năng lực, kỹ năng nghề vào làm việc tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.

LINH PHAN