Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho 181 trường nghề

Thứ Ba, 16/07/2019, 14:09:41

NDĐT- Sau ba năm, dự án “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” đã hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho 181 trường nghề, với kinh phí hơn 1.862 tỷ đồng.

Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho 181 trường nghề

Đào tạo tại Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 (Ảnh minh họa: Lilama 2).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, sơ kết ba năm giai đoạn 2016 - 2018 thực hiện dự án “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” cho thấy, tổng kinh phí đã phân bổ là hơn 3.218 tỷ đồng.

Trong số đó, ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động là hơn 3.212 tỷ đồng.

Chương trình đã triển khai đưa vào sử dụng dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu giáo dục nghề nghiệp”; ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên thiết bị di động cung cấp các thông tin đến ngành nghề đào tạo, xu hướng phát triển của nghề... đồng thời, cho phép người học có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp lựa chọn.

Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho 181 trường thuộc đối tượng thụ hưởng của dự án với kinh phí hơn 1.862 tỷ đồng.

Về chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, 391 giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài để dạy các nghề nhận chuyển giao. 34 bộ chương trình đào tạo cho 34 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đã được chuyển gia, trong đó có 12 bộ chương trình chuyển giao từ Australia, 22 bộ chương trình chuyển giao từ Đức…

Tuy nhiên, trong thiết kế dự án ban đầu chỉ tính toán cho khối “dạy nghề”. Thời điểm dự án đi vào triển khai thì đã thống nhất hai khối “dạy nghề” và khối “giáo dục chuyên nghiệp”, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng gần gấp hai lần so với thiết kế ban đầu. Trong khi, kinh phí của dự án không được bố sung, dẫn đến kinh phí để đầu tư cho dự án còn hạn chế.

Dự án có tám hoạt động, được thực hiện trên phạm vi cả nước trong giai đoạn từ 2016 - 2020; với tổng kinh phí gần 12,2 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 12.845 tỷ đồng.

XUÂN ANH