Hỗ trợ Quảng Bình 95 tỷ đồng khắc phục sạt lở

Thứ Hai, 15/07/2019, 05:19:25

Tại Quyết định số 819/QÐ - TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền trung vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, tỉnh Quảng Bình có bốn dự án được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Các dự án gồm: Dự án kè biển Hải Thành - Quang Phú (TP Ðồng Hới) với tổng mức hỗ trợ đầu tư 35 tỷ đồng, Dự án kè biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng; Dự án kè biển Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng; Dự án nạo vét, thông luồng cửa sông Nhật Lệ (TP Ðồng Hới) với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

PV