Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng Y tế huyện Bố Trạch

Thứ Năm, 16/05/2019, 05:45:04

Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch (Quảng Bình) vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Khắc Ðóa, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Y tế huyện.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã kết luận, với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Y tế huyện, từ năm 2014 đến 2015, đồng chí Lê Khắc Ðóa duyệt một số nội dung chi và chứng từ không đúng quy định; từ năm 2013 đến 2015, dùng nguồn kinh phí tiền lương để chi cho hoạt động thường xuyên không báo cáo UBND huyện; ký hợp đồng lao động đối với một số trường hợp không đúng ủy quyền của UBND huyện.

PV