Nghệ An nỗ lực giảm hội, họp

Chủ Nhật, 13/01/2019, 02:54:16

Là hoạt động không thể thiếu để chỉ đạo, giải quyết công việc của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nhưng việc tổ chức họp, hội nghị, hội thảo ở Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác đang được cho là quá nhiều, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết công việc chuyên môn và lãng phí.

Nghệ An nỗ lực giảm hội, họp

Nhờ giảm họp, tăng cường xuống cơ sở, cán bộ huyện Anh Sơn thường xuyên có dịp trao đổi kỹ thuật trồng chè với người dân xã Phúc Sơn.

Khó khăn khi giảm hội, họp

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về chế độ hội, họp, và tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành đề án giảm họp, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành từ hơn 10 năm trước, nhưng đến nay, theo phản ánh, việc tổ chức hội, họp ở Nghệ An vẫn diễn ra quá nhiều. Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Quốc Hào cho biết: Hiện số lượng các cuộc họp ở UBND tỉnh là khá nhiều. Có ngày, đơn vị nhận được bảy giấy mời họp mà cuộc họp nào cũng yêu cầu lãnh đạo Sở đi họp, trong khi Ban Giám đốc chỉ có bốn người. Như thế không thể sắp xếp được. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An Lê Bá Hùng dẫn chứng thêm, cách đây hơn 10 năm, khi đang là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, mỗi năm, nhận khoảng 500 giấy mời họp và cách đây hai năm khi làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nay là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông đều nhận khoảng chừng đó, không hề giảm. Còn lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai cho biết: Bình quân có 38 đến 42 cuộc họp/tháng từ tỉnh yêu cầu lãnh đạo thị xã phải có mặt. Nghĩa là đơn vị phải thường xuyên có hẳn một lãnh đạo ở tại TP Vinh để chuyên dự các cuộc họp.

Số lượng cuộc họp trực tiếp quá nhiều, trong khi họp trực tuyến lại quá ít. Năm 2018, họp trực tuyến chỉ triển khai được 22 cuộc, chủ yếu là ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Một thực tế hiện nay là nhiều nơi kêu không đủ lãnh đạo để đi họp; họp chồng lên họp. Có nơi sợ mang tiếng họp nhiều lại có kiểu “Mời làm việc”, nhưng thực chất là mời họp. Quá trình theo dõi nhiều cuộc họp, chúng tôi nhận thấy, có không ít cuộc họp còn hình thức, không cần thiết hoặc nội dung trùng lặp… do công tác chuẩn bị không chu đáo, dẫn đến những vấn đề đưa ra bàn bạc không được giải quyết rốt ráo hay có kết luận cuối cùng, thậm chí phải tổ chức nhiều cuộc họp sau đó nữa. Thành phần mời họp ở một số cuộc họp quá rộng, không cần thiết. Trách nhiệm của một số người tham dự họp không cao, chưa có ý kiến chất lượng tại cuộc họp hoặc làm việc riêng, đi đầu buổi, giữa buổi “rút lui”. Có những cuộc họp, cấp tỉnh chỉ mời lãnh đạo các sở, ngành, tuy nhiên, kèm theo mỗi lãnh đạo sở, ngành có thêm vài trưởng phòng chuyên môn và chuyên viên để “phụ” họp giúp thủ trưởng.

Những bất cập trong việc tổ chức hội, họp hiện nay đi ngược lại chủ trương hiện đại hóa nền hành chính, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mà chúng ta đang quyết liệt triển khai. Đây cũng là nguyên nhân khiến cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý xa dân, do phải tham gia nhiều cuộc họp mà không có thời gian về cơ sở để trực tiếp tháo gỡ những vấn đề bức thiết của nhân dân và công việc của cơ quan, đơn vị, ngành. Nhiều cuộc họp không cần thiết hoặc đối tượng được mời không đúng cũng đã, đang làm lãng phí nguồn lực, nhất là các huyện miền núi như: Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương… cách TP Vinh từ 200 đến 250 km khi về tỉnh họp, ngoài kinh phí xăng xe, còn phát sinh thêm tiền ăn, tiền nghỉ… không nhỏ.

Nguyên nhân và giải pháp

Từ thực tiễn quản lý, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên cho rằng, nguyên nhân dẫn đến nhiều hội, họp như hiện nay, trước hết là do cơ chế điều hành, quy định có những vấn đề, nội dung phải xin ý kiến và thông qua nhiều cấp, ngành, cho nên có những cuộc buộc phải họp. Về chủ quan, do người chủ trì, điều hành các cấp chưa đủ trình độ, hay chưa định hình để lồng ghép tổng hợp nhiều nội dung để vừa giảm họp, vừa nâng cao chất lượng các cuộc họp. Bên cạnh đó, do các cơ quan tham mưu chuẩn bị nội dung chưa tốt, dẫn đến tổ chức nhiều cuộc họp, lãng phí thời gian và công sức của nhiều người. Tại cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 24-12-2018, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Viết Đường khẳng định thêm: “Chất lượng tham mưu báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của các ngành chưa tốt, dẫn đến mặc dù đã có một số cuộc họp của UBND tỉnh tổ chức để đóng góp ý kiến, tuy nhiên đến cuộc họp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cũng phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều, thậm chí là thay đổi hoàn toàn”. Một nguyên nhân quan trọng nữa dẫn đến “lạm phát” họp như hiện nay, đó là người đứng đầu các cấp, ngành sợ trách nhiệm, không dám quyết định mà phải tổ chức các cuộc họp để tập thể quyết định, mặc dù kết luận tại cuộc họp đều do người đứng đầu.

Ngày 9-11-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, quy định chế độ hội, họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống chính trị nhà nước. Vì vậy, để giải quyết những bất cập, hạn chế đang đặt ra trong vấn đề hội, họp, thiết nghĩ các cấp, các ngành cần nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định này. Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Hồ Đức Thành trao đổi: Trước hết cần nâng cao trình độ cán bộ, nhất là người đứng đầu, dám quyết và dám chịu trách nhiệm. Kế đến, gắn với tinh giản bộ máy, đầu mối, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII. Đồng thời, truy trách nhiệm đến cùng đối với từng người, từng công việc cụ thể; tăng cường giám sát “hậu” họp… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tại Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá là rất tốt. Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ, ngoài các cuộc họp giao ban định kỳ theo quy chế, hoặc có những vấn đề vướng mắc khó giải quyết phải họp bàn thì nhiều nội dung chuyên môn cần giải quyết hay trưng cầu ý kiến, Sở đều điều hành thông qua các ứng dụng Zalo, Viber, Instagram theo những nhóm nội dung như: giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; duy tu, bảo trì đường bộ; đào tạo sát hạch…

Kể cả khi cần lấy ý kiến các chuyên gia thì người quản trị cho họ vào nhóm và khi không cần thiết thì rút họ ra khỏi nhóm, vừa bảo đảm kịp thời, phát huy được trí tuệ của nhiều người và nhất là không làm ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của mọi người. Đối với việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo chuyên đề, hoặc giải quyết các vấn đề thuộc từng địa phương thì ngành tổ chức theo mô hình trực tuyến nội bộ. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, với khối lượng công việc lớn, thay vì họp, các nội dung đó đều được giao cho một phòng chuyên môn chủ trì tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý của các phòng chuyên môn khác, thông qua hệ thống mạng nội bộ trước khi trình Ban Giám đốc. Theo Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Trần Văn Nhàn, thông qua hình thức này, vừa giảm được họp, vừa nâng cao trách nhiệm và chất lượng góp ý của các phòng chuyên môn, bởi quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, bất cập thì vẫn truy “vết” được các ý kiến của các phòng và bảo đảm tiến độ công việc. Ông Nhàn cho rằng, ngoài các cuộc họp theo quy chế, chỉ khi các vấn đề cần giải quyết có nhiều khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt quá chức năng, nhiệm vụ thì được tổng hợp, đưa vào kế hoạch để tiến hành họp tích hợp nhiều nội dung.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị, ngoài nâng cao chất lượng các cuộc họp, UBND tỉnh và các ngành cần tích hợp nhiều nội dung trong một cuộc họp để giảm họp, giảm việc đi lại của các cấp, ngành, nhất là các huyện xa về tỉnh; tăng cường triển khai hội nghị trực tuyến, thư điện tử, kể cả tổng kết, triển khai nhiệm vụ hay quán triệt chủ trương mới, văn bản mới. Tỉnh tiếp tục phân công, phân cấp mạnh cho các sở, ngành, cấp huyện, tăng tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu, tránh đẩy việc khó lên UBND tỉnh để họp; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu để tránh tổ chức nhiều cuộc họp bàn đi, bàn lại.

Rõ ràng, những hạn chế, bất cập trong hội, họp đang tạo lực cản trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, ngành tại Nghệ An; làm cản trở chủ trương hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân. Vì vậy, các cấp, các ngành cần chủ động nghiên cứu để có giải pháp thiết thực để vừa giảm họp vừa nâng cao chất lượng các cuộc họp trong thời gian tới.

THÀNH CHÂU và MAI HOA