Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ Tư, 01-07-2020, 02:02

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng cháy rừng xảy ra trên diện rộng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo, bảo đảm cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ vào mùa cao điểm…
 
 Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo việc xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, hoàn thiện quy chế chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “phòng là chính”;…