Lắp đặt trụ rửa tay tự động miễn phí phòng, chống Covid-19

Thứ Ba, 07/04/2020, 17:15:30

NDĐT - Xí nghiệp bê-tông Minh Quân và cơ sở rèm cửa Hoàng Gia Trang, đều đóng tại TP Bảo Lộc, chung tay miễn phí lắp đặt các trụ rửa tay tự động sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lắp đặt trụ rửa tay tự động miễn phí phòng, chống Covid-19

Trụ rửa tay miễn phí được lắp đặt tại địa bàn TP Bảo Lộc.

Theo đó, có bảy trụ rửa tay tự động bằng gel khô được lắp đặt miễn phí tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trong đó, tại TP Bảo Lộc được lắp đặt sáu trụ tại các công sở và cơ quan, như thành ủy, UBND thành phố, UBND phường 2, trụ sở Công an TP Bảo Lộc... và tại Công an huyện Bảo Lâm.

Tại các trụ rửa tay được trang bị thùng chứa gel khô năm lít, bơm tự động, phục vụ cán bộ, công chức và người dân đến làm việc, liên hệ công tác. Hằng ngày, đơn vị tài trợ sẽ cắt cử người bổ sung thêm nguồn gel khô tại các trụ rửa tay, bảo đảm hoạt động thường xuyên đến khi dịch Covid-19 được đẩy lùi.

MAI VĂN BẢO