Hỗ trợ đồng bào vùng lũ Thanh Hóa hơn 200 triệu đồng

Thứ Ba, 13/08/2019, 18:25:13

NDĐT - Ngày 13-8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa bão số 3 gây ra.

Hỗ trợ đồng bào vùng lũ Thanh Hóa hơn 200 triệu đồng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới đồng bào vùng lũ Thanh Hóa 200 triệu đồng cùng 16 suất quà cho học sinh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những thành tựu nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được; đồng thời đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan trong trợ giúp đồng bào ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sẻ chia thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, điều hành khắc phục hậu quả thiên tai, thực thi đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất…

Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gửi tới đồng bào vùng lũ Thanh Hóa 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cá nhân Phó Chủ tịch nước cũng gửi 16 suất quà, mỗi suất ba triệu đồng đến học sinh vùng lũ để mua đồ dùng học tập, chuẩn bị bước vào năm học mới.

MAI LUẬN