Quảng Trị tăng nhanh diện tích lúa thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Năm, 26/03/2020, 01:24:26

Ðể phát triển nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển, khuyến khích kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020, trong đó chú ý phát triển diện tích lúa thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quảng Trị tăng nhanh diện tích lúa thích ứng biến đổi khí hậu

Nông dân Quảng Trị thu hoạch lúa thích ứng biến đổi khí hậu vụ hè thu. Ảnh: LÂM QUANG HUY

Qua ba năm (2017-2020), mô hình trồng lúa "Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" (CSA) của tỉnh đem lại kết quả tốt. Trồng lúa theo mô hình CSA, nông dân được hỗ trợ tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm sử dụng công cụ sạ hàng để gieo cấy, ứng dụng các giống lúa mới, ngắn ngày, chất lượng cao, bảo đảm phẩm cấp; áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trong sản xuất. Qua đó, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật từ hai đến ba lần/vụ so với trước đây; giảm lượng phân đạm urê từ 30 đến 36 kg/ha/vụ; tiết kiệm được 30 kg giống/ha; giảm công chăm sóc và hạn chế sâu bệnh gây hại. Ðồng thời với tiết kiệm được nhiều vật tư nông nghiệp, tiết kiệm nước tưới thì năng suất lúa bình quân trên diện tích CSA cũng cao hơn ruộng đại trà từ 5 đến 6 tạ/ha/vụ; lợi nhuận bình quân của lúa CSA cao hơn ruộng đại trà từ 5 đến 7 triệu đồng/ha/vụ. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất được nâng cao. Hiệu quả về môi trường của CSA cũng thể hiện rõ rệt thông qua kết quả đo lượng phát thải khí nhà kính ở mô hình của hợp tác xã Phước Thị, tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh.

Năm 2019, diện tích lúa CSA của hai mô hình nhân rộng chính và đại trà tại Quảng Trị đạt 3.735 ha; năm 2020 tăng lên gần 5.500 ha. Qua các vụ sản xuất đã giúp phổ biến các bước thực hành CSA để áp dụng phù hợp từng biện pháp kỹ thuật trong sản xuất; khuyến khích các địa phương mạnh dạn hơn nữa, triển khai thực hiện diện tích ngày càng lớn hơn. Mô hình này tạo bước đột phá trong quá trình thâm canh cây lúa, thay đổi phương thức canh tác cũ bằng phương thức canh tác mới, phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng nhanh diện tích lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại các địa phương.

★ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chọn ba đảng bộ cơ sở làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, là: Ðảng bộ phường 2, thị xã Ngã Năm; Ðảng bộ xã Tham Ðôn, huyện Mỹ Xuyên và Ðảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong đó, Ðảng bộ xã Tham Ðôn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Ðảng ủy tại đại hội. Các đơn vị đã thảo luận và thông qua các văn kiện đạt yêu cầu, chất lượng. Danh sách bầu Ban Chấp hành đều có số dư theo quy định. Danh sách bầu ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy đều có số dư từ 20% trở lên. Kết quả bầu cử cho thấy: Ðảng bộ phường 2 bầu Ban chấp hành Ðảng bộ có 15 đồng chí; trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 13,33%, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 46,67%. Ðảng bộ xã Tham Ðôn bầu Ban chấp hành Ðảng bộ có 15 đồng chí; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 20%, trẻ tuổi chiếm 46,67%, người dân tộc thiểu số có tám đồng chí, chiếm tỷ lệ 53,33%; Ðảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh bầu Ban chấp hành Ðảng bộ có chín đồng chí, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 33,33%, trẻ tuổi chiếm 11,11%.

Trên tinh thần rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi xây dựng báo cáo chính trị cần đánh giá đúng tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; coi trọng việc đề ra các giải pháp mang tính đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành cần đánh giá sâu về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong điều hành, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp mình và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đề ra lộ trình và biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Dự thảo nghị quyết thông qua tại đại hội phải súc tích, nêu được những vấn đề cốt lõi, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

PV