Tặng hơn 13,4 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Thứ Ba, 11/02/2020, 17:49:16

NDĐT- Chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ triển khai đã trao tặng hơn 13.400 thẻ bảo hiểm y tế tới các đối tượng.

Tặng hơn 13,4 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định tặng Bằng khen; biểu dương và thưởng một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2019.

Cụ thể, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho ba đơn vị là: Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ( tỉnh Đồng Nai) đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

Đồng thời, lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng biểu dương, trao thưởng cho Tạp chí Bảo hiểm xã hội đã đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

Trước đó, ngày 5-6-2019, BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch số 1910 về triển khai Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho hơn 2.400 đối tượng khó khăn từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cụ thể, người có hoàn cảnh khó khăn tại tám tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của đất nước gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang được tặng thẻ BHYT. Trong đó, hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 đối tượng mỗi địa phương. Ngoài ra, chương trình cũng kêu gọi sự chung tay, vào cuộc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ sau sáu tháng triển khai, hoạt đông này đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân làm công tác từ thiện tham gia bởi đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa. Ngoài 2.400 thẻ BHYT do BHXH Việt Nam trao tặng, chương trình đã nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ với số thẻ BHYT tặng tới tay người nghèo lên tới hơn 11 nghìn thẻ.

* Mua, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn

XUÂN ANH