[Infographic] Lương cơ sở tăng thế nào 15 năm qua?

Thứ Năm, 21/11/2019, 09:56:15

NDĐT- Từ ngày 1-7-2020, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 110 nghìn đồng mỗi tháng, lên mức 1,6 triệu đồng/ tháng. Trong 15 năm qua, lương cơ sở liên tục được điều chỉnh tăng 14 lần.

[Infographic] Lương cơ sở tăng thế nào 15 năm qua?

Đồ họa: Trần Hải, Bảo An.

XUÂN ANH, Đồ họa: BẢO AN