Bãi nhiệm các chức vụ của Ðại đức Thích Trúc Thái Minh

Thứ Hai, 15/07/2019, 05:23:53

Ngày 14-7, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Ðại đức Thích Trúc Thái Minh đã bị tước hết các chức vụ trong Giáo hội. Ðây là một trong những nội dung được thống nhất tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra vào ngày 12-7, tại thiền viện Quảng Ðức, TP Hồ Chí Minh.

Ðược biết, sau khi nghe các báo cáo chi tiết về sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh và Ðại đức Thích Trúc Thái Minh; Thông báo số 66/HÐTS ngày 26-3-2019 cũng như các phát biểu, ý kiến của chư tôn đức, Hội nghị đã nhất trí bãi nhiệm các chức vụ do Ðại đức Thích Trúc Thái Minh phụ trách. Ðồng thời, Giáo hội nghiêm khắc kiểm điểm các việc tồn đọng trong thời gian vừa qua...

Các chức vụ bị bãi nhiệm của Ðại đức Thích Trúc Thái Minh, gồm: Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

PV