[Infographic] Vì một cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn

Thứ Năm, 04/04/2019, 06:11:32

NDĐT- Công cuộc khắc phục hậu quả do bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam hiện đang đòi hỏi rất nhiều kinh phí và thời gian. Và mục tiêu lớn nhất chính là vì một cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn.

[Infographic]  Vì một cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn

NGÂN ANH, Đồ họa: ĐĂNG PHI