Miễn giảm cho lao động cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan (Trung Quốc) tự nguyện về nước

Thứ Sáu, 11/01/2019, 19:09:24

NDĐT- Ban Quản lý lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, từ ngày 1-1 đến ngày 30-6-2019, nếu người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam đang cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan, tự nguyện đăng ký về nước sẽ được hưởng các chính sách miễn giảm giam giữ, tiền phạt và không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh.

Đây là thông tin từ Ban Quản lý lao động tại Đài Loan (Vecolabor) thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Theo cơ quan này, ngày 2-1-2019, Tổng Cục Di dân, Bộ Nội chính Đài Loan, đã có thông báo triển khai chương trình miễn giảm xử phạt đối với người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan (Trung Quốc).

Thông báo cho hay, nếu người nước ngoài trong đó có người Việt Nam đang cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc) tự nguyện đăng ký về nước trong thời gian từ ngày 1-1 đến 30-6-2019, họ sẽ được hưởng các chính sách miễn giảm giam giữ, tiền phạt và không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh.

Theo chính sách này, trong thời gian triển khai và sau thời gian hiệu lực của chính sách miễn giảm, nếu người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc) bị các cơ quan chức năng bắt được về nguyên tắc vẫn sẽ bị: giam giữ theo quy định , phạt mức phạt hành chính cao nhất theo quy định 10.000 Đài tệ và cấm nhập cảnh mức cao nhất là tám năm.

Để phối hợp với phía bạn thực hiện chính sách ân giảm để giảm thiểu tỷ lệ lao động bỏ trốn đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan (Trung Quốc), Ban Quản lý lao động tại Đài Loan đã đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) thông báo và chỉ đạo các doanh nghiệp đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan phối hợp. Từ đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để vận động người lao động đang cư trú, hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc), tự ra đăng ký về nước, để được hưởng các cơ chế và chính sách miễn giảm.

* Thời gian thực hiện chính sách: từ ngày 1-1-2019 đến ngày 30-6-2019.

Trong đó, thời gian tuyên truyền trong một tháng, từ ngày 1 đến 31-1-2019. Thời gian thực hiện trong năm tháng, từ ngày 1-2-2019 đến hết ngày 30-6-2019.

+ Nội dung và cơ chế

Trong thời gian thực hiện chính sách, người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc) - bao gồm cả lao động bỏ trốn và lao động không bỏ trốn nhưng cư trú hoặc lưu trú quá hạn - tự ra đăng ký về nước sẽ được hưởng các chính sách sau: miễn bị thu dung, giam giữ; giảm mức phạt hành chính xuống thấp nhất còn 2.000 Đài tệ ; miễn giảm thời gian cấm nhập cảnh tại Đài Loan.

Trong thời gian thực hiện, nếu người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan bị các cơ quan chức năng của Đài Loan bắt được về nguyên tắc vẫn sẽ bị: thu dung, giam giữ theo quy định; phạt mức phạt hành chính cao nhất theo quy định 10.000 Đài tệ và cấm nhập cảnh mức cao nhất.

Sau khi thời gian thực hiện chuyên án kết thúc: bị thu dung, giam giữ theo quy định; sửa luật nâng cao mức phạt hành chính và kéo dài thời gian cấm nhập cảnh Đài Loan.

Trong thời gian tuyên truyền từ 1-1-2019 đến 31-1-2019, người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan tự ra đăng ký về nước, vẫn được hưởng các cơ chế và chính sách miễn giảm tương tự như trong thời gian thực hiện.

XUÂN ANH