Khởi động cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”
Khởi động cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

NDĐT- Sáng 8-7, tại Hà Nội, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức phát động trực tuyến toàn quốc cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bền vững
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bền vững

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ đạt 90% dân số. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT đã là 89%, với gần 85 triệu người dân tham gia. Có được thành quả này là nhờ sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng như các bộ, ngành, tổ chức xã hội, các cấp chính quyền địa phương...

Chung tay vì an sinh
Chung tay vì an sinh

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những cột trụ quan trọng của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Chính vì thế, việc thực hiện hai chính sách này nói chung, chính sách BHYT nói riêng ở nước ta trong nhiều năm qua được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Bảo hiểm thất nghiệp và phương châm "ba đúng"
Bảo hiểm thất nghiệp và phương châm

Qua 10 năm triển khai thực hiện, chính sách bảo hiểm (BH) thất nghiệp đã đạt được nhiều kết quả, được người lao động và người sử dụng lao động đón nhận một cách tích cực.

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công từ ngày 1-7
Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công từ ngày 1-7

NDĐT- Từ ngày 1-7, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng điều chỉnh tăng. Kinh phí dành cho mức điều chỉnh là khoảng 716 tỷ đồng.

Thi viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thi viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

NDĐT- Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo tổ chức cuộc thi "Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế".

Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân
Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

Bắt đầu từ năm 2009, thực hiện Quyết định số 823/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1-7 hằng năm trở thành Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT). Trong 10 năm qua, Ngày BHYT Việt Nam trở thành một trong những sự kiện truyền thông quan trọng, lan tỏa ý nghĩa, tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT trong cộng đồng xã hội…

Quyền lợi BHYT khi tham gia 5 năm liên tục
Quyền lợi BHYT khi tham gia 5 năm liên tục

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng ưu đãi gì? Thời gian tham gia liên tục 5 năm được xác định như thế nào?

Nguyễn Xuân Huy (Hà Nam)

Thanh tra liên ngành 80 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội
Thanh tra liên ngành 80 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

NDĐT- Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định thanh tra liên ngành 80 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Gần một triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế
Gần một triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế

NDĐT- Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt khoảng 89%. Tuy nhiên, vẫn còn gần một triệu học sinh - sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, chính sách với các em cần cởi mở, không cứng nhắc. Việc tuyên truyền để chuyển biến nhận thức cũng rất quan trọng.