Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để mua nước sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 17:52:18

NDĐT- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống nhất với các cơ sở giáo dục, cơ quan sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu còn dư để mua nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để mua nước sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến về việc một số cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho học sinh, sinh viên (HSSV), người lao động (NLĐ) để mua nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang,…phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, trước tình hình dịch Covid-19 đang ngày một diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho đối tượng HSSV và NLĐ, BHXH Việt Nam đã chủ động xin ý kiến và được Bộ Y tế thống nhất về nội dung này.

Theo đó, ngày 31-3, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn về việc sử dụng kinh phí CSSKBĐ để mua thuốc sát trùng và xà phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đề nghị, BHXH các tỉnh thống nhất với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, đơn vị,… sử dụng nguồn kinh phí CSSKBĐ còn dư (sau khi đã mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu… bảo đảm công tác CSSKBĐ cho HSSV và NLĐ theo quy định) để mua nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị.

XUÂN ĐỨC