Nhân dân tham gia bảo vệ bình yên cuộc sống

Thứ Sáu, 03/01/2020, 02:35:00

Thời gian qua, nhiều mô hình hoạt động của MTTQ các cấp, nhất là ở cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều nơi đã xây dựng được những mô hình hỗ trợ phát triển và bảo vệ bình yên khu dân cư đem lại hiệu quả trong thực tế.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2006, Mô hình tổ dân phòng - khuyến học được hình thành từ phong trào nhân dân tham gia công tác khuyến học của xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, có tên gọi là tổ nhân dân khuyến học. Sau ba năm hoạt động, mô hình được đổi tên thành tổ dân phòng - khuyến học và được báo cáo điển hình trong Đại hội thi đua Khuyến học, khuyến tài tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất. Từ đây, mô hình tổ dân phòng - khuyến học đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng trong toàn tỉnh. Riêng tại huyện Cao Lãnh, lãnh đạo huyện đã mở rộng thành phần tham gia, cơ cấu thêm Hội Nông dân, nhằm phát huy vai trò nông dân trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhau về vốn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nông dân, cho nên chuyển tên gọi mới là tổ dân phòng - liên kết.

Đây là các tổ chức tự nguyện, tự quản của quần chúng, là nơi gần dân, sát dân nhất, cho nên việc triển khai nắm bắt, phản ánh kiến nghị, đề xuất của người dân được nhanh chóng kịp thời. Bên cạnh đó, chủ trương, giải pháp thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Đảng ủy, UBND xã, thị trấn được triển khai kịp thời, hiệu quả, qua đó đáp ứng tình hình thực tế. Nhờ vậy, được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành, đoàn thể đồng thuận và được người dân tích cực hưởng ứng.

Trên cơ sở phát triển tốt của các mô hình tổ, nhóm dân cư, huyện Cao Lãnh, MTTQ huyện đã tiếp tục sắp xếp, tổ chức thành lập tổ nhân dân tự quản trong toàn huyện. Định hướng cho cấp ủy cơ sở phân công, giới thiệu đảng viên làm tổ trưởng phụ trách, tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản... Trong sinh hoạt, ngoài các nội dung thông tin tình hình trên địa bàn, tổ chú trọng lắng nghe, tiếp thu những vấn đề liên quan cuộc sống người dân, để tập hợp giải trình trực tiếp theo thẩm quyền hoặc đảng viên phụ trách tổ giải trình theo khả năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ gửi đến ban vận động ấp, khóm (hoặc đảng viên báo cáo về chi bộ) để chuyển đến UBND cấp xã xem xét, cho ý kiến phản hồi về tổ để thông tin, giải trình đến người dân trong lần sinh hoạt tiếp theo. Nội dung sinh hoạt hằng tháng của tổ được tổ chức phù hợp từng thời điểm, sát nhu cầu và lợi ích của người dân, tập trung vào các nội dung, như: Tuyên truyền về sản xuất, ý thức trách nhiệm của người dân tại cộng đồng (giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, xây dựng đời sống văn hóa...), giữ gìn an ninh trật tự... Bên cạnh đó, qua sinh hoạt tổ, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến đến người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; tính tự chủ, tự quản của người dân được nâng lên...

Tại tỉnh Nam Định, đầu năm 2019, xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu) được Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh lựa chọn chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo của Ủy ban MTTQ xã cho biết: Hải Hưng có dân số gần 10 nghìn người, sinh sống ở 20 xóm; địa bàn xã là đầu mối giao thông trọng điểm của huyện, có các quốc lộ 21 và 37 chạy qua, dẫn đến các khu, cụm công nghiệp và trường học, trung tâm hành chính của huyện, xã... Do vậy, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông khá cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông...

Để triển khai xây dựng mô hình, xã Hải Hưng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình; thành lập 20 tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông ở 20 xóm, với 104 thành viên nòng cốt là cán bộ, đảng viên của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội các đoàn thể xóm, người có uy tín trong cộng đồng; rà soát, bổ sung nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào hương ước các thôn, xóm. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, 20 tổ tự quản đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho các khu dân cư, các hộ gia đình ký cam kết thực hiện khu dân cư, hộ gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vận động, tổ chức nhân dân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông khu vực chợ Cầu ven quốc lộ 21, đoạn chợ Châu thuộc địa bàn xóm 20; phát quang, giải tỏa các tuyến đường trục xã, đường xóm; chỉnh trang tường rào, sơn gờ giảm tốc, cắm lại 41 biển báo tại các điểm giao cắt khu vực ngã ba, ngã tư, trên các tuyến đường liên xã, liên xóm…

Sau một năm triển khai xây dựng mô hình, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, ý thức của người dân về an toàn giao thông được nâng lên; hầu hết hộ gia đình đã tự giác chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông, nhất là các hộ kinh doanh hai bên trục quốc lộ 21 và 37 và đường trục xã, số vụ tai nạn giao thông giảm rõ rệt.

Hiệu quả của các mô hình nêu trên và nhiều mô hình khác trong cả nước cho thấy, những hoạt động gắn liền với cuộc sống của bà con, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm, sẽ thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, tạo dựng khối đại đoàn kết vững chắc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


Linh Vũ