[Infographic] Chính sách ưu đãi mới với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn từ ngày 1-12

Thứ Sáu, 29/11/2019, 15:07:36

NDĐT- Từ ngày 1-12, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi theo quy định mới.

[Infographic] Chính sách ưu đãi mới với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn từ ngày 1-12

NGÂN ANH - ĐỨC TRUNG