Tư vấn - đối thoại

Quyền lợi BHXH khi cho người khác mượn hồ sơ đi làm

Thứ Hai, 03/06/2019, 01:45:46

Trước đây, do không biết nên tôi đã cho người khác mượn hồ sơ để xin vào làm việc tại một doanh nghiệp ở tỉnh khác và có đóng BHXH tại đó. Trong thời gian này, tôi cũng đi làm và có tham gia BHXH. Vậy sau này việc thụ hưởng quyền lợi của tôi và người mượn hồ sơ của tôi có bị ảnh hưởng gì không? Trần Long Nhật (An Giang)

Việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm là hành vi vi phạm Khoản 4, Điều 17, Luật BHXH và Khoản 20, Điều 1, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7-10-2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22-8-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong trường hợp này, bạn phải yêu cầu người mượn hồ sơ làm thủ tục thay đổi thông tin trên sổ BHXH của người đó đang mang tên bạn về đúng thông tin của họ để cơ quan BHXH gửi hồ sơ sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi có kết luận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH mới có căn cứ thực hiện điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH của người mượn hồ sơ đi làm để làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH sau này.

Không có quy định cho trường hợp đã đóng BHXH 21 năm, muốn đóng thêm 9 năm để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%

Cuối năm 2019, mẹ tôi đến tuổi về hưu. Tính tới thời điểm nghỉ hưu, mẹ tôi mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 21 năm. Vậy mẹ tôi có thể đóng BHXH tự nguyện thêm chín năm nữa để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% không? Nếu có thì phương thức đóng như thế nào?

Nguyễn Thị Hải Hà (Hưng Yên)

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, năm 2019, mẹ của bạn đã đủ tuổi hưu và đóng BHXH 21 năm cho nên không thuộc đối tượng áp dụng đóng BHXH tự nguyện một lần cho đủ 20 năm theo quy định hiện hành; và hiện cũng không có quy định về trường hợp đã đóng BHXH 21 năm, muốn đóng BHXH tự nguyện thêm 9 năm để hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Người thân của tôi đã đóng BHXH được 35 năm. Khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu thì có được trợ cấp do thời gian đóng BHXH nhiều không? Mức hưởng thế nào?

Nguyễn Thanh Hải (Quảng Nam)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 56, Điều 58 và Khoản 7 Điều 58 Luật BHXH, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định vào năm 2019 có mức hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 32 năm đóng BHXH nếu là lao động nam, hoặc 30 năm đóng BHXH nếu là lao động nữ.

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho những năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp người thân của bạn nếu đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và có thời gian đóng BHXH được 35 năm thì đối chiếu với quy định nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 3 năm đóng BHXH (nếu là lao động nam), hoặc được hưởng trợ cấp một lần bằng 2,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với5 năm đóng BHXH (nếu là lao động nữ).