Xã luận

Trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân

Thứ Tư, 18-11-2020, 01:34

Hôm qua 17-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung làm việc và bế mạc sau gần 20 ngày diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao. Kỳ họp này tiếp tục diễn ra theo hai đợt trực tuyến và tập trung tại hội trường. Nhờ sự chuẩn bị khoa học, cẩn trọng cho nên kỳ họp bảo đảm chất lượng tốt, hoàn thành kế hoạch đề ra, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của đất nước, vì nhân dân. Ðây là cơ sở quan trọng để QH xác định phương thức kỳ họp trong thời gian tới theo hướng phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Kỳ họp thứ 10 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động khó lường, tác động mạnh mẽ nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, đại dịch Covid-19 xuất hiện, tái bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã khiến nền kinh tế thế giới suy thoái và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan, thiên tai, nhất là nắng nóng, hạn hán, giông lốc, sạt lở, lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía bắc, miền trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long đã gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất và đời sống. Cơ cấu kinh tế đất nước còn những bất cập; năng lực nội tại và khả năng chống chịu, thích ứng với những biến động mạnh từ bên ngoài còn hạn chế. Việc xây dựng và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật có lúc, có nơi còn bất cập; một số cơ chế chính sách còn chồng chéo, chưa đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực thi công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm…  

Trong khó khăn, thách thức đó, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự đồng hành của QH, sự điều hành quyết liệt, đúng đắn của Chính phủ, nhất là từ sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, chúng ta đã có nhiều giải pháp quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, thiên tai, khắc phục hạn chế, bất cập, từ đó nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thành quả đạt được là rõ nét và ấn tượng: Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế, bất cập và muôn vàn khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu của cả nước trong thời gian tới là tiếp tục vượt qua khó khăn đang đặt ra, thực hiện quyết liệt những giải pháp đột phá để giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được. Với tinh thần đó, kỳ họp thứ 10 luôn thể hiện tinh thần thẳng thắn, hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

QH đã dành nhiều thời gian để tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện năm 2020 và cả nhiệm kỳ; dự báo xu hướng biến động của dịch bệnh, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới, khu vực trong giai đoạn tới để xác định phương hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn, nâng cao đời sống của người dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế... QH đã xem xét, thông qua bảy luật, 13 nghị quyết và cho ý kiến bốn dự án luật khác; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cùng nhiều báo cáo, văn bản quan trọng khác. QH tiến hành thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành công tác nhân sự.

QH đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này được coi như là bước đầu tổng kết, đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của QH. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, 15 bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu. Qua phiên chất vấn cho thấy, có những nội dung, yêu cầu liên quan tâm tư, băn khoăn chính đáng của người dân chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều vấn đề nóng đang gặp khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục khắc phục. Có những vấn đề đã được các đại biểu QH nêu tại nghị trường nhiều lần, nhưng chậm chuyển biến.

Từ kết quả kỳ họp, QH, Chính phủ đã thống nhất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, trọng tâm là: Thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước. Ðẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng và công trình trọng điểm quốc gia; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, trí tuệ con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, niềm tự hào dân tộc; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế…

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước cử tri, nhân dân, kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả cụ thể, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội. Ðây là nền tảng quan trọng để cả nước tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, quyết tâm vượt qua thách thức, vươn lên mạnh mẽ.

Nhân Dân