Bước phát triển mới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ Tư, 13-01-2021, 01:12

Hôm nay, tại thủ đô Viêng Chăn tươi đẹp, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Lào anh em tưng bừng chào đón một sự kiện chính trị mang ý nghĩa trọng đại đối với đất nước: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng NDCM Lào trong sự nghiệp thực hiện sứ mệnh cao cả dẫn dắt đất nước và nhân dân Lào hội nhập và phát triển phồn vinh. 

Kể từ khi ra đời vào ngày 22-3-1955, Đảng Nhân dân Lào, nay là Đảng NDCM Lào đã khắc vào lịch sử oai hùng của đất nước và dân tộc Lào những mốc son chói lọi. Dưới sự lãnh đạo chiến lược, tài tình của Ðảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đứng lên khởi nghĩa, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh nước CHDCND Lào vào ngày 2-12-1975. Sự kiện này đánh dấu một trang sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Lào; mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho “đất nước hoa Chăm-pa”, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, tự chủ, thống nhất và thịnh vượng. Trong hơn 60 năm qua, Đảng NDCM Lào không ngừng được củng cố và phát triển về mọi mặt, điều đó được thể hiện qua 10 kỳ đại hội mà Đảng NDCM Lào đã tiến hành. Mỗi kỳ đại hội đều ghi dấu một bước tiến mới của Đảng, đề ra đường lối nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu quan trọng trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, cùng với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đẩy lùi mọi khó khăn, gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. An ninh - chính trị tại Lào được giữ vững, kinh tế tăng trưởng tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nổi bật là, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám giai đoạn 2016-2020, nhân dân Lào đã giành được những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, nâng cao uy tín và vị thế của nước CHDCND Lào trên trường quốc tế. Lào hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ASEAN và duy trì mức 7%/năm trong những năm gần đây. Về đối ngoại, Lào có quan hệ ngoại giao với 140 quốc gia và hơn 130 đảng chính trị trên thế giới, luôn tích cực tham gia xây dựng nền hòa bình, ổn định và hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương. Những thành tựu to lớn đó là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng NDCM Lào, một đảng cách mạng luôn vững vàng trước mọi khó khăn và không ngừng đấu tranh vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị và truyền thống gắn bó, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần chia ngọt sẻ bùi. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào là đồng chí thân thiết, thủy chung, thắm đượm nghĩa tình, luôn bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay ở mỗi nước. Trải qua bao thử thách của thời gian và những bước thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và nâng lên tầm cao mới. Đó là tài sản vô giá được vun đắp bằng xương máu, sự hy sinh to lớn và niềm tự hào của nhân dân hai nước. 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động khó lường, trong đó, đại dịch Covid-19 gây ra những tác động tiêu cực tới khu vực, Việt Nam và Lào tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, như chính trị, kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Hai nước tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN để chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và chủ động thích ứng.

Vui mừng và phấn khởi chào mừng Ngày hội lớn của “đất nước Triệu Voi”, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào sẽ thành công rực rỡ, tiếp tục đề ra nghị quyết mới đưa đất nước gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đổi mới đi vào chiều sâu, tiếp tục đưa đất nước đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trước sau như một, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN