Liên quan đến dinh thự nhà họ Vương ở Hà Giang

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin Đồng Văn

Thứ Năm, 23/08/2018, 17:25:08

NDĐT- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu di tích kiến trúc - nghệ thuật nhà Vương, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin Đồng Văn

Một góc dinh thự nhà họ Vương ở Hà Giang (Ảnh: Du lịch Hà Giang).

Ngày 21-7, ông Vương Duy Bảo gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tòa dinh thự họ Vương, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo tổng quan và quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến Tòa dinh thự họ Vương, xã Xa Phìn, huyện Đồng Văn, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất của Tòa dinh thự.

Sau khi nhận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đồng Văn xác minh, làm rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tòa dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Theo báo cáo của của các ngành chức năng tỉnh Hà Giang, ngày 19-7-2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phát triển quỹ đất phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn (đơn vị được UBND huyện Đồng Văn giao quản lý khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương) thực hiện đăng ký, kê khai và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương. Ngày 11-9-2012, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Sau khi kiểm tra, xác minh quy trình cấp giấy chứng nhận theo Luật Đất đai, Luật Di sản và các hồ sơ, giấy tờ liên quan, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang xác định: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn là không phù hợp. Bên cạnh đó, trong quá trình cấp quyền sử dụng đất, chưa thực hiện công khai nội dung hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có quyền lợi liên quan biết để tiếp thu ý kiến phản hồi, dẫn đến sự nhầm lẫn, thiết sót.

Ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang cho biết: Theo Quyết định 3316 ngày 11-12-2006 của UBND tỉnh Hà Giang, tỉnh giao cho huyện Đồng Văn (trực tiếp là Phòng Văn hóa - Thông tin huyện) có trách nhiệm quản lý, giữ gìn giá trị vật chất, kiến trúc, không để hư hỏng, xuống cấp, bảo tồn, tôn tạo khu di tích nhà Vương, chứ không phải giao khu di tích gắn liền với đất cho huyện Đồng Văn quản lý bằng hình thức cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ quyết định này, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn, UBND xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn đã căn cứ Khoản 1, Điều 98, Luật Đất đai năm 2003; Khoản 2, Điều 54, Nghị định 181/2004/NĐ-CP; Chỉ thị 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích nhà Vương hiện đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin.

Trên cơ sở đó, ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Ngày 23-8, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có tờ trình UBND tỉnh Hà Giang về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

KHÁNH TOÀN