GDP chín tháng tăng cao nhất từ năm 2011 trở về đây

Thứ Sáu, 28/09/2018, 18:33:22

NDĐT – Ngày 28-9, Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung chín tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của chín tháng kể từ năm 2011 trở về đây.

GDP chín tháng tăng cao nhất từ năm 2011 trở về đây

Kết quả tăng trưởng khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2018.

Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%, đóng góp 8,8% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%, đóng góp 48,7%; khu vực dịch vụ tăng 6,89%, đóng góp 42,5%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng chín tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, từng bước khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, mặt khác giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá với chín tháng tăng 8,98%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%. Ngành xây dựng chín tháng duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 8,46% so cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ chín tháng năm nay tăng 6,89%, tuy thấp hơn mức tăng 7,21% của chín tháng năm trước nhưng cao hơn so cùng kỳ giai đoạn 2012-2016
Xét về góc độ sử dụng GDP chín tháng năm 2018, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,09% so với cùng kỳ năm 2017; tích lũy tài sản tăng 7,71%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,52%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,22%.

X.B