Việt Nam nỗ lực bảo vệ tầng ô-dôn

Thứ Ba, 17-09-2019, 04:37

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019, với chủ đề "32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ô-dôn".

Theo Bộ TN và MT, sau 25 năm tham gia Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn; Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, Việt Nam đã thực hiện đúng lộ trình loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC (là nhóm chất gây suy giảm tầng ô-dôn).

Bộ TN và MT đang tích cực triển khai Dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn II (2018 - 2023), với mục tiêu loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC. Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 80 doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ nhằm đạt mục tiêu loại trừ tiêu thụ 1.000 tấn HCFC-22; loại trừ hoàn toàn HCFC-141b trộn sẵn trong polyol trong sản xuất xốp cách nhiệt...

PV