Tổng hội Y học Việt Nam hưởng ứng phong trào chung tay giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa

Thứ Sáu, 05-07-2019, 18:40

NDĐT - Ngày 5-7, tại hội nghị giao ban các hội khu vực phía bắc, Tổng hội Y học Việt Nam phát động và kêu gọi các hội chuyên khoa, hội các tỉnh, thành phố và các tổ chức liên quan hưởng ứng thư của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước chung tay hành động “vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, giải quyết vấn đề môi trường do rác thải nhựa gây ra”.

Theo đó, hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, các hội chuyên ngành và hội các tỉnh, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động phong trào cũng như nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia giải quyết về ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Khuyến khích việc thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần… Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các mô hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị.

Trong hội nghị giao ban, Tổng hội Y học Việt Nam cũng đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm; đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học năm 2019; xin ý kiến về thực hiện Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam.

MINH HOÀNG