Thả 13 cá thể rùa núi viền về Khu thiên nhiên

Thứ Sáu, 09-08-2019, 18:04
Cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé thả rùa viền núi vào khu bảo tồn.

NDĐT - Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho biết, vừa thả 13 cá thể rùa viền núi về tự nhiên.

13 cá thể rùa núi viền có trọng lượng 35 kg, được Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ từ ngày 31-7. Đến thời điểm thả về Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, 13 cá rùa núi viền có tình trạng sức khỏe bình thường và đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống tự nhiên.

Được biết, rùa núi viền có tên khoa học là Manouria impressa và đây là loài quý hiếm được ưa chuộng nuôi làm cảnh nên số lượng ngoài tự nhiên đang bị suy giảm; xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp (VU) trong Sách đỏ Việt Nam 2007, Danh lục đỏ thế giới (IUCN 2013) và được quy định bảo vệ tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP, phụ lục IIB của Chính phủ về quản lý các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

LÊ LAN