Phạt CTCP Nicotex Thanh Thái hơn 421 triệu đồng

Thứ Năm, 19-09-2013, 07:23
Những thùng hóa chất để ngoài trời tại cơ sở sản xuất của CTCP Nicotex Thanh Thái.

NDĐT- Ngày 18-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã ký quyết định số 3253/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái (CTCP Nicotex Thanh Thái), tổng mức phạt tiền hơn 421 triệu đồng áp dụng đối với 10 hành vi vi phạm hành chính.

 

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Nicotex Thanh Thái để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường; buộc công ty này phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung

bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt tại quyết định số 17/QĐ-MTg ngày 14/01/1999 của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hiện hành.

CTCP Nicotex Thanh Thái phải khẩn trương xây dựng phương án, ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để thu gom, xử lý đối với số chất thải nguy hại đang chôn lấp trái quy định tại công ty và số chất thải nguy hại đang lưu giữ tại công ty không đúng quy định, thời hạn hoàn thành trong 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực hoạt động của công ty và vùng bị ảnh hưởng theo phương án được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

 


Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Nicotex Thanh Thái.

MAI LUẬN