Lợi dụng tận thu để khai thác khoáng sản trái phép ở Bắc Cạn?

Thứ Năm, 14-04-2016, 09:04
Công ty Ba- rít Bắc Cạn vẫn sàng tuyển ba- rít của bình thường mặc dù đã hết hạn tận thu

NDĐT- Thời gian vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác ba- rít Bắc Cạn được UBND tỉnh Bắc Cạn cấp phép tận thu quặng ba- rít tại mỏ Phạc Lẫm trên địa bàn xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng, công ty này lợi dụng giấy phép tận thu để khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Quyết định số 2767/GP-UBND, ngày 14- 9- 2009 của UBND tỉnh Bắc Cạn, Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác ba- rít Bắc Cạn (Công ty Ba- rít Bắc Cạn) được phép khai thác quặng ba- rít ở mỏ Phạc Lẫm trên diện tích 33 ha, trữ lượng khai thác là 235.600 tấn (117.800 tấn/năm), với thời gian 3 năm, đến tháng 8- 2012 là hết thời hạn khai thác.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Bắc Cạn lại cho phép công ty này tiếp tục sàng tuyển, thu hồi khối lượng quặng ba- rít lẫn trong đất thải với khối lượng 60 nghìn tấn, thời gian đến hết năm 2013. Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Cạn cũng cho phép Công ty Ba rít Bắc Cạn hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò, nâng cấp trỡ lượng gửi các cơ quan chức năng thẩm định, xem xét thủ tục cấp phép (khai thác) tiếp.

Trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò, nâng cấp trữ lượng gửi các cơ quan chức năng thẩm định, xem xét thủ tục cấp phép khai thác mỏ ba- rít Phặc Lẫm, Công ty Ba- rít Bắc Cạn được cấp hết giấy phép tận thu này đến giấy phép tận thu khác, giấy phép mới đây nhất hết hạn vào ngày 6- 4- 2016. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng, thời gian vừa qua Công ty Ba- rít Bắc Cạn đưa máy xúc vào đào quặng trên diện tích mỏ, đưa ô- tô vào mỏ vận chuyển quặng ba- rít ra khu vực sàng tuyển.

Trên thực tế, đến mỏ ba- rít Phặc Lẫm ngày 12- 4- 2016, khi Công ty Ba- rít Bắc Cạn đã hết hạn được tận thu, chúng tôi vẫn thấy ô- tô vận chuyển quặng ba- rít từ mỏ ra khu vực sàng tuyển, sàng tuyển vẫn đang hoạt động bình thường, ba- rít sau khi được sàng tuyển vẫn ở khu vực sân tập kết, chuẩn bị chở đi tiêu thụ. Theo quy định, mọi hoạt động khoáng sản trong khu vực mỏ Phạc Lẫm khi đã hết hạn tận thu đều là trái phép.

Trước đây, Công ty Ba- rít Bắc Cạn khai thác ba- rít tại mỏ Phạc Lẫm bằng phương pháp sàng tuyển khô. Cuối năm 2012, công ty này chuyển sang phương pháp tuyển nước nhằm thu hồi tối đa quặng còn lẫn trong đất mà tuyển khô không lấy được.

Đang trong quá trình tuyển rửa, ngày 30- 1- 2013 thì hồ chứa chất thải bị bục, làm cho nước thải và bùn đỏ chảy ra suối Phạc Lẫm. Cả dòng suối Phạc Lẫm dài đến 15 km bị “nhuộm” một màu đỏ quạch; đoạn gần hồ chứa bị bục, lớp bùn đỏ lắng đọng dày hơn một gang tay. Sự cố này, làm cho dư luận xã Lãng Ngâm vô cùng bất bình, cá của nhân dân bị chết, Công ty Ba-rít Bắc Cạn phải đền bù cho nhân dân 20 triệu đồng. Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Cạn) xử phạt vi phạm 20 triệu đồng.

LÊ THẾ BÌNH