Xếp hạng bảy di tích quốc gia đặc biệt

Thứ Sáu, 08-01-2021, 03:05

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 11, năm 2020) đối với bảy di tích, bao gồm: Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế; di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang); di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu); di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền An Xá (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên); di tích kiến trúc nghệ thuật Ðình Hạ Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội); di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lăng mộ và Ðền thờ Nguyễn Xí (huyện Nghi Lộc, Nghệ An); danh lam thắng cảnh Gành Ðá Ðĩa (huyện Tuy An, Phú Yên). Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định.

PV