Sáng tác tranh cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, 23-11-2020, 04:55

Tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ðây là hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử; quyền và trách nhiệm công dân đối với đất nước... Ðối tượng tham gia là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Kích thước tác phẩm dự thi là 54 cm x 79 cm. Có hai hình thức gửi tác phẩm dự thi: qua địa chỉ email phongttcd.vhcs@gmail.com hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 31-12 - 2020. Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 5-2021.

PV