Dưới tượng đài Tuệ Tĩnh

Thứ Sáu, 28/02/2020, 01:53:45

Có một vị danh y như thế

Đã sinh ra ở đất Cẩm Giàng

Cả cuộc đời gắn với cỏ cây, hoa lá

Ông đã trở thành “vị Thánh thuốc Nam”

Tài học vấn kinh luân uyên bác

Kiến thức về y lý thâm sâu

Ông chỉ mong cứu nhân độ thế

Mong cho cuộc đời bớt những thương đau

Đã từng đỗ Cử nhân, Hoàng giáp

Cũng bảng vàng, mũ áo, cân đai

Nhưng chẳng làm quan, ông về thôn dã

Làm nhà sư tụng niệm dưới Phật đài

Bao ngôi chùa ông góp công xây dựng

Bao kiếp người bệnh tật lầm than

Đã được ông ra tay cứu chữa

Đây “thuốc Nam” lại “trị bệnh người Nam”

Biết bao trò theo thầy học đạo

Học ở nơi ông nhân cách làm người

Những pho sách trở thành vô giá

Chữa bệnh, cứu dân, ông để lại cho đời

Ông là Thánh nhân giữa cõi đời trần tục

Là bậc thầy của những lương y

Tên tuổi ông đã tạc vào lịch sử

Dẫu thời gian năm tháng qua đi...

KHÚC KIM LAN