Lời từ sông Thạch Hãn

Thứ Sáu, 26/07/2019, 02:28:11

Thạch Hãn,

Nước mặn bỗng lùa vào hơn ba mươi cây số

Xót đau xương cốt đáy sông...

Năm xưa, em tất bật cài lá ngụy trang

Các anh kịp hành quân ra trận

Ðồng đội bao người hy sinh

Ðể giành lại màu xanh sự sống!

Hôm nay, nắng lửa miền trung

Giữa cánh đồng khô hạn

Biển chảy ngược lên sông Thạch Hãn

Mặn tràn lên cây lúa héo đau

Trong nghiệt ngã đất trời

Lời các anh vang vọng:

Hãy nuôi chí kiên trung

Cùng tình yêu mảnh đất

Nhân mầm xanh trải rộng đất thiêng!

Hà Nội, 25-7-2019

NGUYỄN HỒNG VINH