Tu bổ, phục hồi di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thứ Bảy, 20/04/2019, 04:23:56

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch dự kiến được xác định trên cơ sở khu vực bảo vệ I của di tích theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, diện tích 5,433 ha, bao gồm ba khu vực: Khu Nội tự, Vườn Giám và Hồ Văn.

Nội dung xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; chụp ảnh, vẽ ghi, phân tích đánh giá kiến trúc của các công trình; khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 phạm vi quy hoạch; khảo sát tình trạng kỹ thuật của các hạng mục công trình tại di tích; khảo sát các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu gắn với di tích,...

PV