Lời hẹn ước của người lính biên phòng

Thứ Sáu, 25-09-2020, 01:13

Biết là nơi ấy - đường biên

sóng êm, sóng dữ đan xen vỗ bờ

Biết là bão tố chực chờ

đại dương ẩn chứa bất ngờ tai ương.

Quân hàm xanh đẫm giọt sương

cùng dân canh giữ quê hương mặn mòi.

Thức cùng lấp lánh sao trời

thức cùng đêm… với một lời lặng im.

Những chiến sĩ biên phòng cửa biển

quân hàm xanh bạc màu mưa nắng.

Dệt đời mình bằng sóng biển bao la

dệt đời mình bằng những bước tuần tra.

Thức suốt đời với lời ước hẹn

Dân an lành - Biển bình yên.

VÂN ANH