Nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận – những điều còn mãi

Thứ Bảy, 25/05/2019, 09:47:58

NDĐT - Sáng 25-5, tại thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Trường đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận – những điều còn mãi” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Huy Cận (31-5-1919 – 31-5-2019).

Nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận – những điều còn mãi

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Biện Minh Điền, Viện Sư phạm xã hội, Đại học Vinh nhấn mạnh, 100 năm đã trôi qua, thời gian càng ngày càng chứng tỏ Huy Cận không chỉ là một nhà thơ lớn mà còn là nhà văn hóa, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc với những đóng góp không nhỏ cho cách mạng, đất nước. Khối di sản thơ ca và di sản văn hóa tinh thần với những thông điệp “từ vầng sao và từ mặt đất” được khởi phát bởi Huy Cận.

Hội thảo nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp lớn lao của Huy Cận cho văn hóa, văn học nước nhà, đồng thời nhìn nhận lại quá trình nghiên cứu, tiếp nhận Huy Cận và tiếp tục tìm hiểu, khai thác giá trị từ di sản mà ông để lại. Hội thảo cũng đề cập nhiều vấn đề, về tầm vóc nhà thơ, nhà văn hóa và sức sống của những trang văn “Thắp lửa” của Huy Cận, về cơ sở hình thành phong cách, nhân cách Huy Cận, về tình hình nghiên cứu, tiếp nhận Huy Cận – tác gia, tác phẩm.

Hội thảo đã nhận được 42 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ đến từ Hội Nhà Văn Việt Nam, Viện Văn học dân gian Việt Nam và giảng viên, sinh viên các trường đại học trên cả nước đã đề cập đến nhiều vấn đề về con người, cuộc đời, quê hương và sự nghiệp của Huy Cận, về di sản thi ca và di sản văn hóa tinh thần mà Huy Cận để lại.

Một số tham luận đã làm rõ các yếu tố chi phối, ảnh hưởng sâu sắc đến con người, cuộc đời và sự nghiệp văn hóa, văn học của Huy Cận, như: “Phong vị quê hương trong thơ Huy Cận” của nhà văn Đức Ban (Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh); mối quan hệ giữa hoạt động “chính trường” và hoạt động văn hóa, văn nghệ của Huy Cận cũng được đề cập đến trong các tham luận: “Huy Cận – nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc” của PGS,TS Trần Khánh Thành (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Phong cách và tầm vóc nhà thơ Huy Cận qua từng thời kỳ, toàn bộ hành trình thơ cùng những đóng góp của Huy Cận cho thơ Việt Nam hiện đại đã được thể hiện nổi bật trong các tham luận “Người đương thời Thơ mới bàn về Thơ Huy Cận” của PGS,TS Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), “Thơ Huy Cận trong tiếp nhận của lý luận, phê bình văn học ở miền nam giai đoạn 1954 – 1975” của PGS,TS Trần Hoài Anh (Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh).

Về tầm vóc của nhà thơ Huy Cận, những đóng góp trên phương diện lý thuyết, hoạt động thực tiễn, ứng xử của Huy Cận trước yêu cầu của thời đại, dân tộc và quốc tế cũng đã được làm sáng tỏ qua các tham luận như: “Thơ Huy Cận nhìn từ hành trình chữ Tôi” của PGS,TS Đỗ Lai Thúy, “Phong vị Đường thi trong thơ Huy Cận” của PGS,TS Nguyễn Công Lý – Nguyễn Công Thanh Dung (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Một số tham luận tại Hội thảo cũng đã làm nổi bật sức sống của những trang văn Huy Cận với những thông điệp “từ vầng sao và từ mặt đất” như: “Kinh cầu tự của Huy Cận – gợi dẫn về những đường biên” của Ths Hồ Thị Vân Anh – TS Nguyễn Thị Ngọc Hà (Viện Sư phạm xã hội, Đại học Vinh), “Phê bình và tiểu luận văn hóa, văn học của Huy Cận” của TS Biện Thị Quỳnh Nga (Viện Sư phạm xã hội, Đại học Vinh).

Tin, ảnh: NGÔ TUẤN