Tạm biệt nhé Điện Biên

Thứ Sáu, 19/04/2019, 02:42:08

Em đến rồi đây hoa ban vừa tan hội
Tháng tư xanh cho đến phút cuối cùng
Gió hát bình yên trên đỉnh đồi A1
Đồng Mường Thanh dịu mát câu chào.

Còn lại nơi này hố bom hóa đá
Lô cốt, vỏ bom kể chuyện đau lòng
Thấy nhỏ bé trước tượng đài chiến thắng
Trước anh linh bao máu đổ chiến hào.

Muốn nhắn nhủ gì rừng Mường Phăng lặng phắc
Lán lá đơn sơ mưa nhỏ tím chiều
Đã nín thở dõi Điện Biên trong trang sách
Giờ lặng yên nghe Điện Biên hát trong lòng.

Mai em về rồi gửi yêu thương ở lại
Điện Biên giữ dùm rồi hóa nắng lao xao
Lý lắc đầu cành bông ban còn sót
Gửi lời chào lữ khách hẹn mùa sau.

NGUYỄN HỒNG