<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests" /> Hội thảo "Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa" - Báo Nhân Dân điện tử

Hội thảo "Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa"

Thứ Bảy, 12/01/2019, 11:44:43

NDĐT - Ngày 12-1, tại Đà Nẵng, các đại biểu, nhà nghiên cứu đã đóng góp 25 tham luận, phụ lục tư liệu để cùng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo

Nhà trưng bày Hoàng Sa thu hút người dân đến tham quan

Trong nhiều năm qua, những nghiên cứu về biển, đảo Việt Nam trên Biển Đông nói chung được các nhà khoa học và người dân quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu đã góp phần phục vụ cho công tác giáo dục, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, việc truyền thông giáo dục thiết thực, hiệu quả về Hoàng Sa đến với nhiều đối tượng khác nhau vẫn là vấn đề cấp thiết cần được tổ chức mạnh mẽ, sâu rộng và liên tục hơn nữa.

Hội thảo "Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa" do UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) lần này tập trung vào ba nội dung chính: Nội dung cơ bản liên quan đến chiến lược biển, đảo VIệt Nam; công bố những nghiên cứu, tư liệu mới liên quan dến quá trình chiếm hữu, thực thi chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa; nghiên cứu, thực trạng và các giải pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục về quần đảo Hoàng Sa trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã có nhiều chương trình nhằm tăng cường truyên truyền, giáo dục về biển đảo. Hoàng Sa đã được ngành giáo dục thành phố đưa vào chương trình giảng dạy giáo dục lịch sử địa phương; tổ chức các cuộc thi , tổ chức vẽ tranh tìm hiểu về biển, đảo. UBND huyện Hoàng Sa liên tục phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam thông qua các hoạt động Hội thảo hoa học, triển lãm, sưu tầm tư liệu, phát động hiến tặng tư liệu hiện vật…

Đặc biệt, Nhà trưng bày Hoàng Sa được khánh thành và đưa vào hoạt động đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu đến với các tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài nước về chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam. Từ tháng 3-2018 đến nay, Nhà trưng bày đã đón 249 đoàn khách, với gần 20 nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, bước đầu được cộng đồng đánh giá cao.

Ngoài những vấn đề, tư liệu mới được công bố tại hội thảo trong công tác nghiên cứu về Hoàng Sa, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp nhằm truyền thông, giáo dục hiệu quả về quần đảo Hoàng Sa: Tăng cường công tác giáo dục cho học sinh hai cấp và sinh viên trên địa bàn thành phố; tăng cường tuyên truyền và bảo tồn những lễ hội văn hoá về biển của các địa phương như: Lễ hội Nghinh Ông, Lễ Cầu ngư, Lễ hội khao lề thế lính Hoàng Sa… đẩy mạnh thông tin đối ngoại đến với bạn bè và dư luận quốc tế, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam; Xây dựng “bảo tàng thông minh” góp phần tuyên truyền hiệu quả về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa…

THANH TÂM