Biếm họa

Ngu như bò ???

Thứ Hai, 31-08-2020, 16:09
Tranh của họa sĩ MAI SƠN

Câu cửa miệng: Ngu như bò! Tại sao không phải là: Ngu như trâu! Hay tại bò ngu thật?

Tưởng bò quá ngu nên những kẻ vô lương tâm mới đây lợi dụng bò xây một lô chuồng mà một cái giá lên tới 236 triệu đồng. Lô chuồng bò này nằm trong Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu của tỉnh Nghệ An có giá trị tới 12,6 tỷ đồng. Trong khi đó, đồng bào dân tộc Ơ Đu - chủ của những “biệt thự bò” kia  đang phải sống trong những ngôi nhà rách nát. Bò ngu mà ở  được “biệt đãi” ở “biệt thự” nên quá phản cảm, quá vô lý! Thế là cơ quan pháp luật phải vào cuộc, lập tức vài cá nhân khôn hơn bò vẽ và thực hiện dự án này đã bị còng tay. Giờ thì biết ai ngu như bò!
 

Ngu như bò ??? -0
Tranh của họa sĩ hà HUY CHƯƠNG 
Ngu như bò ??? -0
Tranh của họa sĩ VĂN THỌ 
Ngu như bò ??? -0
 Tranh của họa sĩ DUY LIÊN
Ngu như bò ??? -0
Tranh của họa sĩ ZĨN. 
LÝ TRỰC DŨNG