Chính sách mới, quyết định mới

Chủ Nhật, 02-08-2020, 03:45

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Theo đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100, bao gồm: 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp; 5 câu hỏi về kiến thức pháp luật; 5 câu hỏi về kiến thức chuyên môn; 5 câu hỏi về quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề. Trong đó, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm: đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu; hai ảnh mầu cỡ 4x6 cm có nền mầu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá sáu tháng; kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực; văn bằng giáo dục đại học phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 7-9-2020.