Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 22-07-2019, 02:58

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2019/NÐ-CP ngày 11-7-2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong quản lý, sử dụng tài sản công, dự trữ quốc gia, Kho bạc Nhà nước là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức.

Mức phạt tiền tăng gấp đôi, lên 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sử dụng điện, xăng, dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị… bằng kinh phí nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Cho thuê trụ sở làm việc, xe ô-tô công khi không có quyết định phê duyệt, mức xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Tự ý bán thanh lý xe ô-tô khi dự án kết thúc, chưa có quyết định phê duyệt cũng bị phạt tới 20 triệu đồng. Cá nhân có cùng những hành vi nêu trên thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2019.